top of page

KAMU KURULUŞLARI

Monomotion Studio, Kamu Kuruluşlarına Yönelik Videolar Üretir

Fikir ve politikaların iletişimini sağlamada video, etkililiği kanıtlanmış bir yöntemdir. Yalnızca işitsel yolla gönderilen mesajların unutulma oranı yüksekken, görsellerle desteklenmiş mesajların hafızadaki yerleri kalıcıdır. Üstelik araştırmalar göstermektedir ki hikayeleştirilmiş anlatımlar, düz mesajlara oranla kat be kat yüksek oranda kabul edilip içselleştirilir.

Bir resmi kurum veya politik parti, bir konu hakkındaki farkındalığı artırmaya, seçmenleri bilgilendirmeye ya da yeni politikalar ve platformlar hakkında duyuru yapmaya karar verdiği zaman kullanması gereken ideal araç, açıklayıcı videolardır. Senaryolaştırılmış renkli videolar sayesinde siyasi konuların karmaşık yapısı, hedef kitle için daha kolay anlaşılır hâle gelir. Üstelik kolay ulaşma ve paylaşma seçeneği sayesinde mesajlar, az çabayla çok kişiye ulaşır.

Herkesi etkileyen hükümet politikalarını halka aktarırken doğacak iletişim problemlerini ortadan kaldırmak, yanlış anlaşılmaları ve propagandaları önlemek için en iyi yöntem, açıklayıcı videolardır. İster animasyon ister beyaz tahta isterse hareketli grafik videoları olsun, politikaları açıklarken kör nokta bırakmamakta video, su götürmez şekilde başarılıdır.

Çok yönlü olan ve kişisel paylaşım kolaylığı sağlayan videolar, kurumun internet sitesinden sosyal ağlara, sunumlardan doğrudan e-postaya kadar birçok mecrada kullanım imkanı sunar. Üstelik Monomotion'un profesyonel ekibi tarafından hedef kitle seçeneğinize göre şekillendirilmiş dili ve özgün senaryosuyla hazırlanacak her videonuz, mesajınızın doğru yere, doğru şekilde gitmesini sağlar.

kamu kuruluşları

Kamu Kuruluşları videoları hangi alanlarda kullanır?

1)Siyasi Eğitimler:

Birbiriyle ilgili, karmaşık fikirleri açıklarken eğitim videolarını kullanmak, kurumunuza iletişim kolaylıkları sağlar. Halkı, yeni politikalar hakkında bilgilendirecek kamu videoları, vermek istediğiniz mesajın eksiksiz aktarılmasını sağlar.

 

2)Süreç Açıklamaları:

Bazı resmi süreçlerin açıklaması oldukça zordur. Hedef kitleye, programın onlarca ayrıntısına değinmek zorunda olarak hitap etmek, ilgiyi dağıtır, mesajın aktarılmasını imkansız kılar. Bu gibi durumlarda açıklayıcı videolar, vermek istediğiniz mesajı, hedef kitlenizle sürdürülebilir bir bağ kurarak iletir.

3)Yasal Eğitimler:

Küçük büyük birçok kurumun uymak zorunda olduğu hukuki zorunluluklar vardır. Bu yasa ve yönetmelikleri açıklarken hataya mahal vermemek için ideal çözüm, hikayeleştirilmiş açıklayıcı videolardır.

4)Kamu Eğitimi:

Kısıtlı bir sürede aktarılması gereken bilgileri iletmek için en büyük çözüm ortağı, açıklayıcı kamu eğitimi videolarıdır. Birçok mecra için uyarlanabilen videolarla hedef kitleyle bağ kurulması da sağlanır.

TANITIM FİLMİ: Services
bottom of page