top of page

KÂR AMAÇSIZ KURUMLAR

Monomotion Studio, Kâr Amaçsız Kurumlara Yönelik Videolar Üretir

Animasyon videolar, kâr amacı gütmeyen kuruluşların mesajlarını iletmek için mükemmel bir yoldur. Farklı hedef kitleler için çeşitlendirilen videolarda amacınızı hikayeleştirerek anlatmak, alıcılar tarafından özümsenmenizi sağlar.

 

Üstelik videolara ulaşmak ve paylaşmak kolay olduğu için az çabayla çok büyük kitlelere ulaşabilirsiniz.

 

Videolar, halkı bilinçlendirme, bir çağrıyı yayma, tutarlı mesajlar oluşturma gibi amaçlarınızda, hedef kitlenize hem görsel hem işitsel yoldan ulaşmanızı sağlar. Ayrıca kampanyalarınızdan elde ettiğiniz veriler gibi karmaşık mesajları aktarmada da en büyük yardımcınızdır.

kar amaçsız kurumlar

Kâr Amaçsız Kurum videoları hangi alanlarda kullanır?

1)Bağış Kampanyaları:

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, varlıklarını sürdürebilmek için bağışlara gereksinim duyar. Bu da hedef kitlenizle aranızda kurup sürdürmeniz gereken sağlam bağla gerçekleşir. Hikayeleştirilen animasyon, beyaz tahta ve grafik videoları, hedef kitlenizle gerçek bir bağ kurmanızı sağlar.

 

2)Sponsor Bağlantılı Eğitimler:
Kamu eğitimini devam ettirirken sponsorlardan bahseden videolar yayınlamak, kuruluşunuzun hem amacını yerine getirmede hem de devamlılığını sağlamada önem arz eder.

3)Kişiselleştirilmiş Bağışçı Kabulleri:

Bağışlarından sonra bağışçılara kişiselleştirilmiş videolar göndermek, aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Kolayca kişiselleştirilebilen animasyon videolar, teşekkür etmek için en etkileyici yoldur.

TANITIM FİLMİ: Services
bottom of page