top of page
İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

Monomotion Studio İnsan Kaynaklarına Yönelik Videolar Üretir

İnsan kaynakları firmaları ve şirketlerdeki insan kaynakları departmanları, daima çalışan trafiğine sahip olduğu için her yeni üyeyi bilgilendirmek, devamlı zaman ayırmayı ve efor harcamayı gerektirmektedir.

Mevcut ve özellikle yeni çalışanları, şirket dinamikleri ve yönetmelikleri hakkında bilgilendirmeyi renkli videolarla yürütmek, hem büyük bir zaman tasarrufu, hem de ayrıntıların daha akılda kalıcı olmasını sağlar. İster iç paydaşa ister dış paydaşa yönelik hazırlanmış videolar, başa sarma özellikleriyle ayrıntıların daha iyi kavranmasını sağlar.

İnsan kaynaklarının sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birisi de karmaşık konular hakkındaki eğitimlerdir. Konuların hedef kitle tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağı sorusu da daima gündemdedir.

İnsan kaynaklarının eğitim konusundaki ideal çözümü. videolu anlatımlardır.

En karmaşık konuların bile hikayeleştirilerek birkaç dakikada aktarılması büyük kolaylık ve tasarruf sağlar. İsteksiz katılımcılarla düzenlenecek bir eğitim toplantısı yerine hedef kitlenin ilgisini canlı tutacak bir animasyon video, mesajın yerine eksiksiz ulaşmasını sağlar.

Aktarılmak istenen durum, sorun veya eğitim, Monomotion'un profesyonel ekibi tarafından hikayeleştirilerek en güçlü anlatımla video hâline getirilir. Görsel simgelerle işitsel mesajların bir arada bulunduğu öyküleştirilmiş video, hedef kitlenin mesajı tam olarak anlamasını ve özümsemesini sağlar.

İnsan Kaynakları videoları hangi alanlarda kullanır?

1)Adaptasyon ve Davranış Kuralları:

Her şirket, kendine özgü davranış kurallarına sahiptir. Yeni gelen çalışanların bu kuralları öğrenmesi zordur ve özellikle ilk iş günlerinde adaptasyon sorunları doğurup verim düşürebilir. Hikayeleştirilmiş videolarla, karşılaştırmalı anlatımlarla aktarılan davranış kuralları ise yeni çalışanların tüm ayrıntıları kolayca öğrenmesini sağlar.

 

2)Çalışan Eğitimi: 

İşlemekte olan prosedürlere yeni ögeler eklendiğinde veya şirketçe yeni politikalar geliştirildiğinde, kemikleşmiş çalışan kadrosunun yeni kuralları öğrenmesi güçlük oluşturabilmektedir. Mesajların kabulünün kolaylaşması için deneyim hissiyatı üzerine kurulu animasyon videolar, anahtar rolü üstlenmektedir.

3)Kurum İçi Mesajlar ve Duyurular:

Kurumun aldığı karmaşık kararların çalışanlara duyurulması konusunda yaşanan zorlukların önüne geçmek için video yöntemi kullanılmaktadır. Videolar, birçok ayrıntı içeren kuralların kavranmasını kolaylaştırıp verilerin doğru değerlendirilmesini sağlar.

TANITIM FİLMİ: Services
bottom of page